PDF: Ai Controller Manuals

Ai-01 Manual (English).pdf (1.6 MB)

Ai-02 Manual (English) v.20130409.pdf (3.6 MB)

Ai-11 Manual (English).pdf (8.8 MB)

Ai-12 Manual (English) v.121010.pdf (6.3 MB)

Ai SD card reader usage instructions.pdf (2.3 MB)

Ai-01 Manual (Spanish).pdf (6.5 MB)

Ai-11 Manual (Spanish).pdf (5.1 MB)

2 Likes